برنامه های روز 11 شهریور

ساعت

موضوع

مدرس

8:00-9:0

 

ثبت‌نام در محل

 

 

8:45-8:50

 

افتتاحیه (قرآن، سرود ملی)

 

 

8:50-9:00 

 

سخنرانی ریاست دانشگاه یا معاونت آموزشی

 

 

9:00-9:10 

 

سخنرانی دبیر علمی

 

یاسر تهمتنی

9:10-9:30 

 

نگاهی به مدرسه: اهداف و انتظارات

 

حسین نظاری

9:45-10:25 

 

سلول‌های بنیادی: تولید علم تا کاربرد علم

 

حسین بهاروند

11:00-11:35 

 

 سلول‌های بنیادی پرتوان القایی؛ مدل‌سازی سلولی  بیماری ها

 

یاسر تهمتنی/مهدی توتونچی

 

11:45-12:20

 

علم تجاری یا تجارت علم (محصولات سلولی و بازارهای جهانی)

 

یاسر تهمتنی/مسعود وثوق

 

 

14:00-14:35 

 

 

سلول های بنیادی مزانشیم؛ از تخیل یا واقعیت

 

 

فاضل صحرانشین سامانی

14:40-16:00

کار عملی: استخراج و استحصال سلول‌های بنیادی مزانشیمی