پذیرش
1397/06/09

 

دانشجویان و شرکت کنندگان عزیز جهت پذیرش در مدرسه تابستانه روز شنبه ساعت 4 بعد از ظهر به دانشگاه علوم پزشکی فسا مراجعه نمایند

 

پذیرش دانشجویان تا ساعت 8 ادامه دارد