تمدید مهلت ثبت نام
1397/06/07

مهلت ثبت نام در مدرسه تابستانه با توجه به درخواست مکرر شما عزیزان تمدید شد.

 

دوستانی که موفق به ثبت نام اینترنتی نشدند می توانند در روز شنبه به شکل حضوری در صورت تکمیل نبودن ظرفیت ثبت نام انجام دهند