آموزش مجازی

شمارش معکوس تا برگزاری Summer School
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم Summer School
شروع ثبت نام اینترنتی »
1397/04/25
پایان مهلت ثبت نام »
1397/06/03
پایان مهلت ثبت نام در سایت آموزش مجازی »
1397/06/10
شروع مدرسه تابستانه »
1397/06/11
حامی علمی مدرسه تابستانه
پژوهشگاه رویان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا سلول بنیادی برای همه
برگزار کننده مدرسه تابستانه

اخبار سایت

پذیرش برای مدرسه تابستانه از شنبه ساعت 16 تا ساعت 20

1397/06/09 اطلاعات بیشتر ...


مهلت ثبت نام در مدرسه تابستانه تمدید شد

1397/06/07 اطلاعات بیشتر ...


دریافت ویدیو های کلاس های مدرسه تابستانه با هزینه کمتر ...

1397/06/05 اطلاعات بیشتر ...


CV و رزومه اساتید در سایت بارگزاری شد

1397/05/26 اطلاعات بیشتر ...


قبل از تکمیل ظرفیت لطفا ورودی را پرداخت نمایید تا ثبت نام شما نهایی شود

 

1397/05/25 اطلاعات بیشتر ...