آموزش مجازی

شمارش معکوس تا برگزاری Summer School
ثانیه
دقیقه
ساعت
روز

تاریخ های مهم Summer School
شروع ثبت نام اینترنتی »
1397/04/25
پایان مهلت ثبت نام »
1397/06/03
پایان مهلت ثبت نام در سایت آموزش مجازی »
1397/06/10
شروع مدرسه تابستانه »
1397/06/11
حامی علمی مدرسه تابستانه
پژوهشگاه رویان معاونت آموزشی دانشگاه علوم پزشکی فسا سلول بنیادی برای همه
برگزار کننده مدرسه تابستانه

تماس با ما

اطلاعات تماس با ما

 جهت تماس با ما می توانید از شماره تماس های زیر استفاده نمایید

 

معاونت آموزشی: 07153316324

 

دکتر علی نعمتی : 09307113266

 

مدیریت سایت

دکتر محمد جمالی : 09388774848کد پیگیری :